หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัด อบต.กลันทา


นางณีรนุช สุชินชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธีรนาฎ สุคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญมี พฤษกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกฤติยากร หลาบคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


นางนิตยา เจริญจิรโชคชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
 
" ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชาวประชามีสุข "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10